Asma Tavan Çalışmaları

Proje Bilgi

  Çelik Yapı Güçlendirme

  Yapıda taşıyıcı elemanlar;

  – Yük artışı (ilave yük gelmesi veya bina kullanım amacının değişmesi)

  – Boyuna donatı veya etriye eksikliği, sıkıştırma yapılmaması (proje hataları veya imalat hataları)

  – Kirişlerde boşluk açılması ve tahribatlar (tesisat kanalları, çarpmaya bağlı hasarlar)

  – Beton kalitesinin düşük çıkması (hatalı beton dökümü)

  nedenlerinden ötürü güçlendirmeye ihtiyaç duyarlar. Yapılan hasar tespitine göre çıkarılan projeyle, gerekli çelik konstrüksiyon destekler, kolonların veya kirişlerin çelik destek ile kaplanması imalatı yapılır.

  Çelik Güçlendirme Sistemleri eski fakat maddi veya manevi öneme haiz yapıların onarım ve ve güçlendirilmesinde kullanılır. Özellikle betonarme yapıların karkas sistemlerinin onarım veya desteklenmesi için çok uygun bir yoldur. Hem uygulama süresinin kısa olması, hem ön imalatın büyük kısmının fabrikasyonla gerçekleştirilmesi, hem de güçlendirilen yapının ve alanın şartlarına bağımlı olmaması sebebiyle çok tercih edilen bir güçlendirme türüdür. Temellerde kullanılamamasına rağmen, üst yapı öğelerinin tümü (Kolon, kiriş, döşeme, deprem perdesi, vs.) bu uygulama ile güçlendirilebilir.

  Genel Kullanım Alanları:

  – Betonarme Yapılar,  Çelik Yapılar,  Ahşap Yapılar